Luchtmes droogsysteem of perslucht?

Luchtmes droogsysteem of perslucht?

Drying Solutions

Perslucht wordt vaak bestempeld als de ‘vierde nutsvoorziening’ omdat het zeer veelzijdig en veel gebruikt wordt. Het is zelfs absoluut noodzakelijk in vele industriële processen zoals vermogensinstrumenten, controletoestellen, handgereedschap, maar ook voor de aandrijving van duizenden toepassingen.

Het heeft natuurlijk ook nadelen, vooral wanneer het verkeerd gebruikt wordt.

De nadelen van perslucht

Perslucht produceren is duur. Het is soms goed voor 30% van het totale elektriciteitsverbruik. Het kan ook erg verspillend zijn omdat slechts 8-10% van de gebruikte elektriciteit in bruikbare energie wordt omgezet. Bovendien verspillen vele systemen ongeveer 30% van hun perslucht door lekken, slecht onderhoud, slechte controle en een slechte planning van de toepassing.

Door een verkeerd gebruik van perslucht te vermijden kunnen enorme besparingen verwezenlijkt worden. Het wordt te vaak aanzien als een ‘gratis grondstof’ door bedrijven die zich geen rekenschap geven van de werkelijke kost.

danger compressed air

Van alle toepassingen met perslucht is het af- of droogblazen de minst efficiënte. Naast de kosten voor het energieverbruik en het uitfilteren van olie en condensaten kunnen de onderhoudskosten voor een continu draaiende compressor aanzienlijk oplopen.

Een geoptimaliseerd systeem moet een efficiënte blaascapaciteit garanderen tegen een minimale kost en met een minimaal effect op het milieu.

Voordelen van een luchtmessysteem tov. een persluchtsysteem

Luchtmes droogsysteem

Perslucht
 • Laag energieverbruik
 • Zuivere, olievrije en droge lucht
 • Veilig: druk lager dan 0,25 bar
 • Beperkte geluidshinder
 • Weinig onderhoud nodig
 • Efficiënt voor grote stukken
 • Productie van grote luchtvolumes
 • Hoog energieverbuik
 • Risico op vervuiling van gereinigde onderdelen door olie in de perslucht
 • Mogelijk gevaarlijk door de hoge druk
 • Veel geluidshinder
 • Duur in onderhoud
 • Inefficiënt voor grote stukken
 • Ontoereikend voor productie van grote luchtvolumes