Eerste hulp bij legionellapreventie

Eerste hulp bij legionellapreventie

Fluid Cooling Systems
Header

 

Hoewel er duidelijke preventiemaatregelen zijn genomen door de overheid sinds de legionella-uitbraak in 1999, blijft de bacterie nu en dan de kop opsteken in ons land. Natte koeltorens vormen een reëel risico. Toch kunnen we besmetting voorkomen dankzij voldoende onderhoud en de juiste waterbehandeling. 

Wat is legionella?

Legionella is een bacterie die legionellose of Pontiac koorts kan veroorzaken. De ziektes ontstaan door het inademen van waternevel dat besmet is met de bacterie. Legionellose vormt het meest ernstige ziektebeeld, een chronische longaandoening die gevaarlijke tot zelfs dodelijke gevolgen kan hebben. In de volksmond staat de aandoening beter bekend als de veteranenziekte, naar aanleiding van een gekende epidemie tijdens een bijeenkomst van een Amerikaans legioen oud-strijders uit de Vietnamoorlog. 

De legionellabacterie kan zich op verschillende plaatsen manifesteren. Vooral plaatsen met slecht onderhouden watersystemen vormen een groot risico. Natte koeltorens vormen een grote risicogroep. Het drinken van water dat besmet is door de bacterie, is niet schadelijk. Enkel wanneer je besmette waternevel inademt, loop je risico ziek te worden. Legionellabacteriën kunnen zich via deze waternevel tot een afstand van 10 kilometer door de lucht verspreiden! Op die manier loopt heel de omgeving mogelijks gevaar op besmetting. Daar komt nog eens bij kijken dat het opsporen van de bron niet evident is. 
 

Legionellabesluit 2007

Sinds de ernstige uitbraak in 1999 werkte de overheid aan een concreet preventieplan. In mei 2007 werd het nieuwe Legionellabesluit bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Zo zijn er strengere eisen voor waterinstallaties op openbare plaatsen en heerst er ook meldingsplicht. Om legionellose te voorkomen moeten alle mogelijke risicolocaties in opdracht van de overheid een beheersplan opstellen. Hierin is onder meer een uitgebreide risicoanalyse met betrekking tot legionellavorming in de watervoorziening opgenomen. Het Besluit schrijft ook dat koeltorens gebouwd en geëxploiteerd moeten worden volgens de Best Beschikbare Technieken (die staan beschreven in een Europese BBT-studie). Bovendien moeten leveranciers ook voor het uitvoeren van werken of onderhoud en voor de geleverde onderdelen een conformiteitattest uitreiken, die bevestigt dat de werken en onderdelen voldoen aan de BBT-studie en dus aan de wetgeving. Almeco werkt al lang volgens deze BBT-studie en beschikken over alle nodige conformiteitsattesten.
 

Gevaar bij koeltorens

Koeltorens worden gebruikt voor de afkoeling van een gebouw of een industrieel proces door water te vernevelen dat zich als een lichte mist verspreidt. Laat dat ook net de manier zijn waarop legionellabacteriën zich verspreiden. Het is dus heel belangrijk om alle mogelijke maatregelen te nemen dit te voorkomen. 

Wanneer vormt uw koeltoren nu precies een gevaar? Onderstaande kenmerken zijn erg bevorderlijk voor de ontwikkeling van legionella:
•    Temperaturen tussen 25 en 50 °C
•    Vorming van een biologische verontreiniging
•    Vorming van anorganische afzettingen
•    Zones met corrosie
•    Zones met stagnerend of langdurig stilstaand water

Bovendien heeft een koeltoren in slechte staat tot 50 keer meer kans om besmetting te veroorzaken dan een goed onderhouden installatie. Optimaal onderhoud van uw koeltoren en controle op bovenstaande kenmerken is dus cruciaal! 
 

Legionellavrije koeltoren

Almeco plaatst onder meer nieuwe koeltorens. In het gamma bevindt zich een 100% legionellavrije koeltoren. Onze AIR-A is een adiabatische koeltoren waar geen aerosolvorming mogelijk is. Er kunnen dus geen fijne druppeltjes de koeler verlaten, noch is er recirculerend verdampingswater bij dit type. 

Beschik je dan toch over een koeltoren die wel vatbaar is voor de bacterie, dan is het heel belangrijk om de nodige maatregelen te nemen. Almeco en PCA staan u bij in elke fase.
Zo heeft PCA reeds ervaring in het opstellen van beheersplannen in opdracht van de klant voor alle locaties waar een natte koeltoren aanwezig is. U kunt daarnaast rekenen op onze service voor de volledige opvolging van uw koeltorens. Wij nemen en testen regelmatig stalen van het koelwater volgens de geldende methodes. De stalen worden onderzocht op hardheid, chloriden, ijzer, pH en geleidbaarheid. Een erkend labo controleert de stalen op legionella.  Op basis van die resultaten geven we advies over de nodige maatregelen ter bestrijding van legionella en om de optimale waterkwaliteit te verkrijgen en te behouden. We beschikken over een breed gamma aan chemicaliën en instrumentatie waardoor we u verschillende mogelijke oplossingen kunnen aanbieden. Naast de opvolging van het koelwater vereist de koeltoren zelf ook het nodige onderhoud. Almeco heeft al 45 jaar ervaring in het onderhoud van koeltorens. 
 

Legionellavrije koeltoren, AIR-A, Almeco

Bent u op zoek naar assistentie bij het legionellavrij houden van uw koeltoren? Neem zeker contact met ons op zodat we samen kunnen bekijken welke stappen genomen moeten worden.