Onze certificaten

ISO 9001 certification, Almeco

Kwaliteit is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie van Almeco. Wij engageren ons om altijd rekening te houden met de veiligheid, kwaliteit en geldende normen van onze producten en diensten. Wij streven er continu naar om ons kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren, incidenten te vermijden en defecten uit te sluiten.

Met het VCA**-certificaat proberen we ongevallen, persoonlijke letsels, ziekte, materiële schade en milieuschade te voorkomen. Voor u is dit certificaat het bewijs dat we bij elk project nauwgezet waken over de veiligheid van uw en onze medewerkers, over de werkomgeving en over het milieu.

ERP Compliant Fans

De ventilatoren van Almeco worden ontworpen om op hun optimale energie-efficiëntiepunt een vastgelegde energie-efficiëntie te behalen. Deze waarden worden gereglementeerd door de Europese ERP-richtlijn (Ecodesign). Het gaat over ventilatoren met een elektrisch ingangsvermogen tussen 125 W en 500 kW.

ATEX

Almeco bouwt ventilatoren volgens de ATEX-richtlijn. Hiermee bedoelt men: 'volgens de economische richtlijn 2014/34/EU'. ATEX staat voor Atomosphères Explosives (Fr).