Hoe werkt een adiabatische koeler?

Hoe werkt een adiabatische koeler?

Fluid Cooling Systems

Een adiabatische koeler is een vloeistof koeler.

De af te voeren warmte wordt het grootste deel van het jaar droog afgevoerd, enkel door gebruik te maken van de omgevingslucht (droge werking).

Zodra de temperatuur van de omgevingslucht te hoog wordt, zal dit apparaat automatisch overschakelen op natte modus en dus bijkomend gebruik maken van het koeleffect van verdampend water om de aangezogen lucht gevoelig van temperatuur te doen dalen.

werking adiabatische koeler

Hierdoor kan de te koelen vloeistof lager in temperatuur worden gekoeld dan de droge temperatuur van de omgevingslucht.

Er is geen recirculatie van het ingebrachte verdampingswater.

Indien de koudevraag over het toestel daalt en/of de temperatuur van de aangezogen lucht verlaagt, zal het inbrengen van water automatisch stoppen en zullen de axiale ventilatoren in snelheid verlagen om zo de gewenste temperatuur van het koelwater te verzekeren en het energie- en waterverbruik laag te houden.

Er zal nooit een damppluim te zien zijn boven de koeler.

Elke ventilator wordt door een afzonderlijke motor aangedreven. Zo blijft bij uitval enkel de desbetreffende ventilator betrokken en blijft het gewicht van de motoren beperkt, wat de hanteerbaarheid bij service ten goede komt.

 

Vragen over of interesse in een adiabatische koeltoren, contacteer gerust één van onze specialisten!

Adiabatic cooler