Hoe werkt een koeltoren?

Hoe werkt een koeltoren?

Fluid Cooling Systems

Een koeltoren is een warmtewisselaar waarin warmte onttrokken wordt aan water. Dit gebeurt door het water in contact te brengen met lucht. De warmteoverdracht gebeurt door warmte-uitwisseling tussen lucht en water en door verdamping van een klein deel van het te koelen water. Hierdoor kan er lager dan de omgevingstemperatuur worden gekoeld. Dit vermogen om lager te koelen dan de omgevingstemperatuur is een belangrijk voordeel ten opzichte van droge koelers.

Een koeltoren is dus geen schouw waaruit rook ontsnapt. De nevel die soms boven een koeltoren te zien is, is niets meer dan waterdamp en heeft dezelfde samenstelling als een gewone wolk.

Types

Koeltorens kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld in types: op basis van het type ventilator, de vorm, het debiet of vermogen, de samenstelling van het te koelen water... De belangrijkste indeling gebeurt meestal op basis van het type koelcircuit. Het type koelcircuit bepaalt namelijk de exacte werking van de koeltoren.

De basisclassificatie van een koeltoren gebeurt meestal aan de hand van volgende criteria:

Hierbij is het type koelcircuit doorslaggevend voor de exacte wijze waarop de warmteoverdracht gebeurt.

working cooling tower