Wat is ISO 9001?

Wat is ISO 9001?

Bedrijfsnieuws

Almeco nam het voorbije jaar de strategische beslissing om in te zetten op ons kwaliteitmanagementsysteem. Met succes, want we behaalden het ISO 9001 – certificaat! Maar wat houdt dergelijk certificaat nu eigenlijk precies in?

ISO 9001 is een internationale standaard voor kwaliteitmanagement binnen bedrijven en organisaties om de internationale normen beter op elkaar af te stemmen. Er wordt nagegaan hoe de firma inzet op een aantal belangrijke principes: klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid, procesbenadering, verbetering, besluitvorming en relatiebeheer. Eens deze principes in jouw bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoen, krijg je een certificaat. 

Het kwaliteitsmanagementsysteem van ISO 9001 steunt voornamelijk op twee peilers: PDCA-cyclus en risicodenken. Aan de hand van de PDCA –cyclus (plan-do-check-act) zorg je ervoor dat projecten naar behoren gefinancierd en beheerd worden, en er wordt ingegaan op alle kansen tot verbetering. Risicodenken helpt te voorkomen dat er wordt afgeweken van de geplande resultaten door op voorhand de factoren te bepalen die daartoe zouden kunnen leiden (bv. aan de hand van preventieve controles). Het klinkt misschien simpel, maar het is helemaal niet zo vanzelfsprekend in onze hedendaagse samenleving die steeds dynamischer en complexer wordt. 

ISO 9001 Almeco

Het kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij het verbeteren van de algemene prestaties en vormt tevens een stabiele basis voor duurzame ontwikkelinginitiatieven binnen bedrijven. De volgende voordelen vloeien daaruit voort:

  • Geleverde producten en diensten voldoen consequent aan eisen van de klant, maar ook aan de bijhorende wettelijke richtlijnen
  • Het kan helpen je klantentevredenheid te verhogen
  • Een concrete en consequente aanpak hebben voor kansen en risico’s 
  • Met het certificaat kan je aantonen dat jouw firma voldoet aan de internationale standaard

 

Een goed kwaliteitsmanagementsysteem is dus ook binnen Almeco cruciaal. Dergelijke bedrijfsfilosofie zorgt ervoor dat alle collega’s hieraan meewerken en dat iedereen zijn verantwoordelijkheden kent. Op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat onze producten en diensten niet alleen voldoen aan alle eisen van de klant, maar ook aan alle geldende Europese richtlijnen en verordeningen. Veiligheid en kwaliteit staan centraal binnen onze firma en we streven ernaar om al onze producten en diensten zonder fouten te leveren aan onze klanten. Zo kunnen onze producten vol vertrouwen gebruikt worden en onze diensten kunnen onze klanten ontlasten zodat ze zich kunnen focussen op hun kernactiviteiten. We blijven onszelf in vraag stellen en evalueren om zo incidenten en defecten te vermijden en ons kwaliteitsmanagementsysteem te blijven verbeteren. 


We behaalden dit certificaat dankzij het werk en de toewijding van al onze collega’s en willen ons team hiervoor bedanken!