Tips voor de goede werking van een ventilator II

Tips voor de goede werking van een ventilator II

Industrial Fans

Deel 2: Aandachtspunten bij een stilstaande ventilator

Het is zeer belangrijk bij inspectie van een stilstaande ventilator om na te gaan of de ventilator uit staat en de motor spanningsloos is. Er moeten maatregelen genomen worden om zich ervan te verzekeren dat de ventilator niet opnieuw kan opstarten.

riemspanning ventilator

Controle op slijtage

Door een uitwendige inspectie, maar vooral ook inwendig, kan slijtage waargenomen worden, vooral bij ventilatoren die abrasieve lucht transporteren. De aandrijfelementen, indien deze aanwezig zijn, kunnen ook onderhevig zijn aan slijtage: riemen die uitrafelen of waarvan de koorden al zichtbaar worden, riemschijven met ingesleten flanken... Dit laatste zal echter eerder gevoeld dan gezien worden. Versleten riemen hebben vooral een impact op de efficiëntie. Bij slijtage daalt de spanning van de riemen waardoor ook de transmissie-efficiëntie vermindert. Asdichtingen moeten zeker ook gecheckt worden en het loopvlak mag ook niet worden vergeten.

Corrosie van de waaier

Ventilatoren worden vaak gebruikt om corrosieve lucht of lucht met schurende deeltjes te verplaatsen. Deze corrosie komt ook hier uitwendig voor maar vooral ook inwendig. Door de aangetaste schoepen wordt de luchtstroom over de oppervlakken onderbroken. Daardoor wordt de energie minder efficiënt van de schoepen naar de lucht overgebracht. Een te vergaande corrosie op de waaier kan immers tot een plotse calamiteit leiden. Uniforme corrosie is gemakkelijk vast te stellen, moeilijker wordt het bij andere vormen, zoals put- of spleet-corrosie (bij RVS).

Vervuiling aan de binnenzijde van de ventilator

Vervuiling aan de binnenzijde kan aanleiding geven tot verminderde capaciteit, vooral indien de beschermroosters dichtgeslibd geraken. Dit zal leiden tot een lagere druk en energieverliezen. Aanlading op de waaier kan ook leiden tot een gevoelige daling van de prestaties. Doordat deze aanlading niet uniform gebeurt op de waaier zal dit in heel veel gevallen leiden tot onbalans, waarschijnlijk waar te nemen door een verhoogd trillingsniveau.

vervuild aanzuigrooster

Beschadiging van het ventilatorhuis en de sokkel

Indien er beschadiging aan het ventilatorhuis of aan de sokkel wordt waargenomen is het ook aangeraden om in te grijpen, gezien de robuustheid van de ventilator hierdoor aangetast wordt en dit op termijn trillingen kan veroorzaken. Een vervorming van het ventilatorhuis kan de speling tot de draaiende waaier negatief beïnvloeden.

Goede werking van de elektrische bediening en beveiliging

Zoals bij ieder elektrisch apparaat is de veilige werking ook afhankelijk van de staat van de elektrische kabels en bediening. Een nazicht van de elektrische kabels (controleren op beschadigingen), de kabelingang (zijn de wartels nog water- en stofdicht ?), controle van de werking van motorbeveiliging en van de werkschakelaar en/of noodstop indien aanwezig, is dan ook op zijn plaats.

Vervuiling van de motor en smering van alle lagers

Vervuiling van de motor kan de motorkoeling verhinderen. Het roostertje van de beschermkap moet in alle geval vrij zijn van belemmeringen. De lagersmering moet uitgevoerd worden volgens het onderhoudsboek. Let hier op de juiste hoeveelheid. Het motto “beter wat te veel dan te weinig” gaat hier niet op en al heel zeker niet bij sneldraaiende lagers.

Tipspeling

Bij een axiaalventilator kun je stellen dat de tipspeling tussen het buitenste einde van de schoep en de rand van het ventilatorhuis overal 0.5 % (minimaal 0.3 %) van de waaierdiameter moet bedragen. Bij een centrifugaalventilator zal de speling tussen waaier-inlaat en aanzuigconus best iets meer bedragen. Bij een ongelijkmatige speling is het aangeraden om over te gaan op een uitlijning, waarbij de motor of het lagerblok losgemaakt dient te worden.

riemaandrijving ventilator

Uitlijning van de overbrenging

Bij riemaandrijving is het goed om regelmatig de uitlijning te checken.  Zowel de laterale uitwijking als de hoekuitwijking moeten gecontroleerd worden. Een laserapparaat kan hierbij helpen maar met een smetkoord of een liniaal lukt dit ook wel. Bij een aandrijving over flexibele koppeling moeten ook de laterale en de hoek- verplaatsing nagezien worden. Met meetklokjes kun je daarin slagen maar hier is een laser-uitlijntoestel zeker een grote hulp.

Luchtdicht systeem

Maar naast fouten in de ventilator kunnen ook de verbindingen voor problemen zorgen. Lekken in het systeem zorgen voor een negatieve impact op de efficiëntie van het systeem. Zo’n lekken komen vooral voor in flexibele verbindingen en op plaatsen waar veel trillingen voorkomen. Dit zorgt ervoor dat er minder lucht aankomt op de plaats waar nodig. Deze lekken kunnen visueel opgespoord worden door verbindingen, scheuren of barsten te gaan nazien. Ook met een tijdelijk drukmetingssysteem kan dit gemeten worden.

 

Lees hier deel 1 (Aandachtspunten bij een fuctionerende ventilator)