FILOSS19

Eigenschappen

 • Polypropyleen vulpakketten met open structuur – reinigbaar met hoger druk water
 • Hoge efficiëntie door bestudeerde en beproefde vorm – optimale contacttijd tussen lucht en water
 • Laag soortelijk gewicht; stevige pakketten voor eenzelfde gewicht
 • Rottingsvrij en biologische aantasting niet mogelijk
 • Milieuvriendelijk recycleren bij einde loopbaan

Toepassingen – voor beladen water toepassing - reinigbaar

 • Waterkoeltorens
 • Gaswassers
 • Aerobe waterreiniging
 • Ter vervanging van schutgoed-vullichamen in gaswassers of vloeistofwassers

Speciale uitvoeringen

 • PP voor hoge temperatuur: 100°C continu
 • Moeilijk ontvlambare PP
vulpakketten koeltoren