Sturing

De sturing van een koeltoren installatie zorgt ervoor dat er bespaard kan worden op het energieverbruik en dat u steeds over de gewenste koud watertemperatuur kunt beschikken dankzij een regeling via frequentiesturing.

Omdat een koeltoren is voorzien om ook in de zomer, bij weersomstandigheden met een hogere natte boltemperatuur voldoende warmte kan afvoeren zal deze koeltoren voor het grootste deel van het jaar over gedimensioneerd zijn.

In periodes wanneer er minder warmte dient afgevoerd te worden en/of in periodes met een lagere natte bol temperatuur kan de gewenste koud watertemperatuur gerealiseerd worden met een lager toerental van de ventilator.

Het plaatsen van een frequentieregelaar op de motor van de ventilator heeft meerdere voordelen.

  • Energie besparen – bij een goed gedimensioneerde koeltoren kan dit oplopen tot meer dan 50% op jaarbasis.
  • Steeds beschikken over koelwater van dezelfde temperatuur.
  • Lager geluid van de ventilator door lager toerental van de ventilator.
  • Minder slijtage van de aandrijfonderdelen – niet meer op en af of van lage naar hoge snelheid bij 2 snelheidsmotoren.
Sturing van koeltoren, Almeco
Sturing van koeltoren, Almeco