Diensten

U kunt een beroep doen op onze ondersteunende diensten voor zowel Almeco ventilatoren en blowers als voor ventilatoren en blowers van andere merken:

  • Balanceren
  • Trillingsmetingen en –analyse
  • Geluidsmetingen
  • Vervangen van onderdelen, volledige waaiers of ventilatoren en accessoires
  • Onderhoud en herstellingen: on-site of in onze ateliers
  • Optimaliseren van uw ventilator
  • Upgrades
  • ...

 

Onze activiteiten op het gebied van industriële ventilatoren en blowers beperken zich niet tot productie, selectie en verkoop. De opvolging na installatie van uw ventilatoren is belangrijk om het optimaal functioneren van uw ventilator blijvend te verzekeren en te vermijden dat uw productieprocessen onnodig onderbroken worden.

De meeste ventilatoren opereren jaren zonder problemen en met een minimum aan onderhoud. Deze hoge betrouwbaarheid kan echter tot een vals gevoel van veiligheid leiden. Hierdoor wordt het onderhoud wel eens verwaarloosd wat uiteindelijk een falen van de ventilator tot gevolg heeft. Daarom is het belangrijk de controle en het onderhoud van uw ventilatoren niet uit het oog te verliezen.

Doe een beroep op Almeco voor predictieve, preventieve en curatieve tussenkomsten en verzeker u van de betrouwbare en efficiënte werking van uw ventilatoren en blowers.

Diensten voor industriële ventilatoren
Diensten voor industriële ventilatoren

Metingen, a priori studie, in kaart brengen, regulerende akoestische controle...

Referenties

Maintenance on centrifugal fan

Voor een klant uit de petrochemiesector deden we een uitgebreide inspectie en...

Blogitems

vibration analysis by almeco

Almeco telt sinds kort een extra ingenieur die beschikt over het certificaat...